Bakom - Prodaja i ugradnja led rasvete

Smanjite investiciju odabirom adekvatnih led svetiljki

17. јун 2020.

Kako smanjiti investiciju sa adekvatnim odabirom led svetiljki

Prva stavka na kojoj uvek insistiramo prilikom predlaganja rešenja za osvetljenje, jeste tačno definisanje namene prostora u kojem se planira instalacija nove led rasvete.

Kada znamo koja delatnost će se obavljati u prostoru tada na osnovu propisanog nivo-a osvetljenja koji u potpunosti zadovoljava zahtevane uslove, veoma lako definišemo najpogodniju vrstu kao i potrebnu količinu led svetiljki. Na taj način eliminiše se mogućnost  bespotrebnog predimenzionisanja osvetljenja tj. montaže veće količine ne adekvatnih svetiljki, a samim tim i stvaranja nepotrebnih troškova, koji osim cene samih svetiljki, automatski povećavaju troškove dodatnog repromaterijala kao i troškove same montaže.

Takodje još jedna bitna stavka, koja je više nego poželjna je informacija o dimenziji prostora,  nakon čega se praktikuje  izrada  fotometrijskog proracuna, koji je veoma koristan da bi se precizno definisao nivo osvetljenja i tačan broj svetiljki.

Kada se ova dva detalja usklade, dolazi se do momenta odabira najadekvatnijih svetiljki koje trebaju da ispune sve zadate uslove. Upravo kod ovog dela na žalost dolazi do najvećih propusta. Kao sto je već opšte poznato led rasveta je preuzela potpunu primat u odnosu na sve ranije sisteme osvetljenja, ali je zbog masovne hiperprodukcije sve postalo prilično konfuzno za krajnje kupce.

Na prvi pogled zbog ogromnog izbora najrazličitijih rasvetnih tela deluje veoma lako odabrati adekvatan tip svetiljki

Naime izborom loših i namenom ne prilagodjenih svetiljki, gotovo nepogrešivo se dolazi do toga da osim sto se u prostoru neće postići zeljeni nivo osvetljenja, sigurno će se bez potrebno ugraditi više svetiljki, potrošiti više repromaterijala kao i povećati troškove same montaže… održavanje, zivotni vek kao i garantne rokove da i ne spominjemo.

Na kraju kada se sve sabere dolazi se do toga da bez obzira na privlačnu početnu pojedinačnu cenu svetiljki, uz samo malo pažnje moguće je i sa daleko skupljim i kvalitetnijim led svetiljkama dobiti od osvetljenja sve što je potrebno, a da pri tome ukupna investicija bude i manja u odnosu na led rasvetu koja samo na prvi pogled deluje kao logično rešenje.

U nastavku je nekoliko konkretnih primera kako smo sa pravilnim odabirom led svetiljki uspeli da u prostoru postignemo potreban nivo osvetljenja, svedemo potrebnu količinu svetiljki na minimalan broj, a samim tim umanjimo ukupnu investiciju u svakom pogledu. Takodje treba napomenuti da  smo sve to postigli sa svetiljkama vrhunskog kvaliteta koje samo na početku deluju da imaju višu cenu od nekih rešenja koja su bila u razmatranju,

Primer 1

Pogon proizvodnje, ukupna  površina 765 m2, visina kačenja svetiljki 4m…prosečan nivo osvetljenja veći od 400 luksa, planirana upotreba osvetljenja 24h na dan.

  1. Varijanta koja je bila u razmatranju je osvetljenje sa svetiljkama koje koriste dve kvalitetne led cevi 1,2m dužine pojedinačne snage 14W i sa pojedinačnom količinom svetlosti od 2100 lumena

 

Za navedene uslove i potrebe, bilo bi neohodno ugraditi 110 svetiljki sa po dve navedene led cevi

 

  1. Varijanta u kojoj se umesto svetiljki sa led cevima išlo sa led svetiljkama ip65 pojedinačne snage 59W i sa pojedinačnom količinom svetlosti od 8100 lumena

U ovom slučaju za sve navedene uslove i zahtevane potrebe u smislu nivo-a osvetljenja, potrebna količina navedenih led svetiljki svedena je na 55 komada.

Dakle ovde je sve prilično jasno, treba samo napomenuti da je u oba slučaja planirana isključivo kvalitetna oprema (led cevi, led svetiljke). Obične led cevi koje se mogu na izled po povoljnim cenama pronaći u gotovo svakoj prodavnici, nisu ni uzimane u razmatranje jer prvo jednostavno nema šanse da mogu da izdrže dovoljno dugo rad od 24h na dan, a ostalo da ne spominjemo.

Primer 2

Proizvodnja-precizna mašinska obrada, ukupna površina 300 m2,visina kačenja svetiljki 4,5m, prosečan nivo osvetljenja veći od 500 luksa, planirana upotreba osvetljenja od 15 do 24h na dan

  1. Varijanta u kojoj su prvo planirani led paneli 60×60 sa dodatkom/ramom za nadgradnu montažu.

Za navedene uslove bilo bi potrbno 50 led panela pojedinačne snage 40W i sa pojedinačnom količinom svetlosti od približno 4000 lumena. Ovde treba napomenuti da pored same cene led panela koja varira u zavisnosti od kvaliteta i karakteristika istog, neophodan je I dodatak za nadgradnu montažu koji se dodatno naplaćuje.

 

  1. Do najpogodnijeg rešenja došlo se takodje upotrebom led svetiljki ip65 pojedinacne snage 59W i sa pojedinačnom količinom svetlosti od 8100 lumena, gde je za navedene uslove bilo potrebno 25 komada istih.

Ovde je takodje sve vrlo jasno, ali i u ovom slušaju takodje treba napomenuti da se na našem tržistu na žalost u ponudi pojavljuje jako puno led panela 60×60 koji sa svojim kvalitetom i karakteristikama ni blizu nisu u mogućnosti da odgovore na navedene uslove iz primera, naravno mogu se pronaći i kvalitetnije svetiljke ovoga tipa, ali tek one bi svojom cenom daleko prevazišle varijantu sa led svetiljkama iz primera,..ostale troškove da ne spominjemo (repromaterijal, troškovi montaže itd.).

*kod opisa prostora iz primera naznačili smo planirano vreme rada osvetljena, jer i to je bitna stavka kod izbora  led svetiljki

…Uglavnom ovo su bila samo dva primera gde je više nego očigledno koliko je moguće realno umanjiti ukupnu investiciju, samo sa  jednostavnim odabirom adekvatnih led svetiljki.

Ovakvih situacija imali smo jako puno, tako da uvek savetujemo da prvo pažljivo razmotrite sve ponudjene opcije. Na kraju od nas uvek mozete dobiti savet ili misljenje u vezi bilo kojeg predloga koji Vam pravi zabunu prilikom odlučivanja o izboru led osvetljenja.

 

 

Scroll