Bakom - Led rasveta

Garancija

Svi proizvodi imaju pravnu garanciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. Glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon). Proizvodi koje na svojoj web stranici promoviše BAKOM TNV su potpuno novi i u orginalnom pakovanju.

Garancija se ne primenjuje u sledećim slučajevima:

– U slučajevima popravke proizvoda od strane neovlašćenog lica,

– Oštećenja usled neodgovarajuće ugradnje, upotrebe i održavanja proizvoda

– Ugradnje neoriginalnih delova,

– Nemarnog rukovanja koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja

– Greške koje napravi strano telo ubačeno u proizvod

– Oštećenja nastalo dodirom sa vodom, kondezujućom vlagom, udarom groma ili višom silom, kao i oštećenja nastala usled lomova, grebanja, prašine, gorenja ili ostalih neprimerenih radnji,

– Kod uništenja proizvoda

 

 

 

Scroll