Bakom - Prodaja i ugradnja led rasvete

Kako odabrati najbolje rešenje za osvetljenje Vašeg objekta

27. октобар 2019.

Pri odabiru adekvatnog osvetljenja za Vaše objekte

Pre svega potrebno je prvo da odlučite šta zaista želite? Da li sa osvetljenjem želite da postignete bolju produktivnost. Bolju kontrolu kvaliteta proizvoda, uštedu energije. Prijatniji ambijent u Vašem radnom okruženju, bolju prezentaciju i veću prodaju proizvoda koje nudite u Vašem maloprodajnom objektu…

Pošto je sigurno da želite sa osvetljenjem da postignete sve gore navedeno, pokušajte da se pridržavate nekoliko sledećih pravila.

Za svaku kategoriju delatnosti postoji preporučeni-propisani nivo osvetljenja

Pokušajte da što preciznije definišete ili se raspitajte koliki je nivo osvetljenja potreban u Vašem objektu u zavisnosti od delatnosti koja se obavalja u prostoru

Prilagodite osvetljenje dimenzijama Vašeg objekta

Odaberite rasvetna tela- svetiljke koje mogu postići željeni nivo osvetljenja i koje će obezbediti dovoljno svetlosti u skladu sa dimenzijama Vašeg objekta, pre svega svetiljke treba prilagoditi na osnovu visine same prostorije

Odaberite kvalitetna rasvetna tela – svetiljke

Ovo je možda jedan od najbitnijih detalja, samo kvalitetni proizvodi sa tačnim karakteristikama mogu napraviti razliku i obezbediti željeni nivo osvetljenja, dugu stabilnost u radu, maksimalnu uštedu enrgije i potpuni povrat i opravdanost investicije

Ne dozvolite da cena bude odlučujući faktor kod konačnog odabira

Pažljivo sagledajte sve mogućnosti kvalitet opreme koja je instalirana, garantne rokove i karakteristike rasvetnih tela – svetiljki koje su Vam ponudjene. Tek nakon toga zaključite da li je ponudjena cena opravdana i u skladu sa Vašim potrebama

Nemojte da štedite sredstva za osvetljenje

U potpunosti morate biti svesni da je osvetljenje sastavni i jedan od najvažnijih segmenata za Vaše poslovanje. Investiciju u kvaliteno osvetljenje ne posmatrajte kao trošak već opravdano ulaganje u poboljšanje opšteg poslovanja. Zapitajte se da li je skupa investicija koja će Vam omogućiti prijatnije radno okruženje, a samim tim bolju učinkovitost i veću produktivnost Vaših zaposlenih, bolju kontrolu kvaliteta Vaših proizvoda, minimalno ili potpuno odsustvo troškova održavanja, ogromnu uštedu energije. Takodje sa kvalitetnom i adekvatnom LED rasvetom svedite na minimum mogućnost povrede na radu za Vas i Vaše zaposlene…

Scroll