Bakom - Prodaja i ugradnja led rasvete

Boja svetlosti

21. новембар 2019.

Boja svjetlosti – Za označavanje boje nekog izvora svetlosti koristi se pojam temperature boje koja se meri u Kelvinima [K]

Boja led svetlosti

Scroll